Aktualności

SMEunited: MŚP potrzebują ukierunkowanych środków, aby przetrwać kryzys energetyczny - Trójstronny Szczyt Społeczny, Bruksela 19.10.2022

Wtorek, 25 października 2022
A
A
A

Podczas Trójstronnego Szczytu Społecznego, odbywającego się 19 października br. w Brukseli, SMEunited wezwało wszystkie państwa członkowskie UE do natychmiastowego działania i wdrożenia ukierunkowanych środków dla MŚP, które potrzebują pilnej pomocy podczas kryzysu energetycznego. Rozporządzenie w sprawie sytuacji nadzwyczajnych już zapewnia niezbędne instrumenty. Ponadto MŚP zwracają się o szybkie przedłużenie i rozszerzenie ram pomocy państwa w sytuacjach kryzysowych.https://zrp.pl/smeunited-msp-potrzebuja-ukierunkowanych-srodkow-aby-przetrwac-kryzys-energetyczny-trojstronny-szczyt-spoleczny-bruksela-19-10-2022/

SMEunited: MŚP potrzebują ukierunkowanych środków, aby przetrwać kryzys energetyczny - Trójstronny Szczyt Społeczny, Bruksela 19.10.2022

Przewodniczący SMEunited Petri Salminen podkreślił podczas trójstronnego szczytu społecznego, że coraz więcej MŚP informuje o tym, że kończą się ich umowy na energię po stałej cenie. Muszą zawierać nowe umowy z nawet dziesięciokrotnym wzrostem cen. Prowadzi to do niemożliwych do opłacenia kosztów energii, przez co MŚP decydują się na ograniczenie lub wstrzymanie produkcji.

SMEunited z zadowoleniem przyjęło ostatnie środki mające na celu ograniczenie cen dla inframarginalnych producentów energii elektrycznej i ochronę konkurencyjności europejskich firm. "Teraz państwa członkowskie muszą wykorzystać te instrumenty, aby zapewnić wsparcie dla tych MŚP, które nie są w stanie pokryć swoich rachunków za energię" - nalegał Pan Salminen.

SMEunited podtrzymuje, że UE musi wykorzystać wszystkie dostępne źródła energii i elektryczności, aby zwiększyć dostawy energii i zmniejszyć presję cenową. Jednocześnie Europa musi ułatwić przejście na bardziej zrównoważone źródła energii. Ci, którzy są już nadmiernie zadłużeni z powodu pandemii, powinni otrzymać wsparcie dla inwestycji z góry.

W sprawie obecnej debaty na temat dalszych środków rynkowych przewodniczący stwierdził: "Jesteśmy świadomi, jak wrażliwe są interwencje na rynku hurtowym. Jeśli jednak można to zrobić w sposób zapewniający bezpieczeństwo dostaw bez niezamierzonego wzrostu popytu, Europa powinna obrać tę drogę, aby zmniejszyć dramatyczną zmienność cen gazu i energii elektrycznej."

Jeśli chodzi o koszty związane z utrzymaniem, partnerzy społeczni powinni odpowiedzialnie negocjować płace, aby uniknąć niebezpiecznej spirali płacowo-cenowej. W przeciwnym razie inflacja stworzyłaby poważne obciążenia ekonomiczne dla MŚP i doprowadziła do zamknięcia wielu z nich. SMEunited wezwało również państwa członkowskie do zwrócenia uwagi na przedsiębiorców borykających się z trudnościami i ustanowienia mechanizmów wczesnego ostrzegania: w ten sposób MŚP mogą uzyskać bezstronną poradę dotyczącą niezbędnych działań i uratować miejsca pracy. Przedsiębiorcy, którym grozi bankructwo, powinni otrzymać wskazówki, jak rozpocząć nową karierę. Wreszcie, SMEunited zaleca połączenie systemów skróconego czasu pracy z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji, aby rozwiązać problem niedopasowania umiejętności do potrzeb transformacji cyfrowej i ekologicznej.

Zdjęcie: smeunited.eu / Przewodniczący SMEunited Petri Salminen i Sekretarz Generalna Véronique Willems rozmawiają z Przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen i Wiceprzewodniczącym Valdisem Dombrovskisem o tym krokach które trzeba podjąć, by MŚP mogły przetrwać kryzys energetyczny.

źródło: https://zrp.pl/smeunited-msp-potrzebuja-ukierunkowanych-srodkow-aby-przetrwac-kryzys-energetyczny-trojstronny-szczyt-spoleczny-bruksela-19-10-2022/

Współpracujemy z

Państwowa Inspecja Pracy
Związek Rzemiosła Polskiego
Ochotnicze Hufce Pracy
Kielce
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Przydatne linki:

“Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu
Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców
w Kazimierzy Wielkiej

ul. Okrężna 9
28-500 Kazimierza Wielka

tel: +48 41 352 13 63
fax:
e-mail: biuro@cechkazimierza.pl

Godziny otwarcia
  • Poniedziałek 7:00 - 15:00
  • Wtorek 7:00 - 15:00
  • Środa 7:00 - 15:00
  • Czwartek 7:00 - 15:00
  • Piątek 7:00 - 15:00