Aktualności

Ryzyko recesji wśród MŚP rośnie - Wskaźnik Klimatu Gospodarczego MŚP

Wtorek, 18 października 2022
A
A
A

Wskaźnik Klimatu Gospodarczego MŚP, który został przedstawiony 14 października br. w Brukseli pokazuje, że ożywienie MŚP dobiegło końca, a na horyzoncie pojawiło się ryzyko recesji. Nawet jeśli wyniki za ostatnie półrocze są znacznie powyżej oczekiwań, BCI informuje o spadku zaufania MŚP o 2,8%.

Ryzyko recesji wśród MŚP rośnie - Wskaźnik Klimatu Gospodarczego MŚP

Pan Petri Salminen, Prezes SMEunited stwierdził, że "Niepokojące okoliczności gospodarcze, takie jak rosnące ceny energii, zakłócenia w łańcuchu dostaw i presja inflacyjna były głównymi przyczynami pogorszenia się zaufania przedsiębiorców. MŚP silnie obecne w sektorze budowlanym zostały dodatkowo dotknięte przez wysokie oprocentowanie kredytów hipotecznych".

Przedstawiając główne ustalenia najnowszego Barometru MŚP, opracowanego przez jednostkę badawczą SMEunited, Pan Gerhard Huemer, dyrektor ds. polityki gospodarczej SMEunited wykazał, że wyniki za pierwsze półrocze 2022 r. przekroczyły oczekiwania, ponieważ nie spełniły się obawy przed wybuchem epidemii kolejnych wariantów koronawirusa COVID-19. Wyniki inwestycyjne były jednak gorsze niż oczekiwano z powodu niepewności co do przyszłego otoczenia biznesowego. Bieżące półrocze wykazuje gwałtowny wzrost niepewności. Negatywne oczekiwania dotyczące obrotów i zamówień prowadzą do silnego spadku wartości inwestycji (-16,7). Jednocześnie oczekiwania dotyczące zatrudnienia pozostają pozytywne (+1,2), co wskazuje, że wiele MŚP nadal chce obsadzać istniejące wakaty.

Według Pana Gerharda Huemera, aby MŚP mogły poradzić sobie z wysoką niepewnością związaną z wojną na Ukrainie, polityka krajowa i europejska powinna koncentrować się na stabilizacji rynków energii i towarów oraz podejmowaniu pilnych działań w celu złagodzenia skoków cen energii. Jest to warunek wstępny dla inwestycji i reform mających na celu przyspieszenie zielonej i cyfrowej transformacji.

Źródło: smeunited.eu

Współpracujemy z

Państwowa Inspecja Pracy
Związek Rzemiosła Polskiego
Ochotnicze Hufce Pracy
Kielce
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Przydatne linki:

“Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu
Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców
w Kazimierzy Wielkiej

ul. Okrężna 9
28-500 Kazimierza Wielka

tel: +48 41 352 13 63
fax:
e-mail: biuro@cechkazimierza.pl

Godziny otwarcia
  • Poniedziałek 7:00 - 15:00
  • Wtorek 7:00 - 15:00
  • Środa 7:00 - 15:00
  • Czwartek 7:00 - 15:00
  • Piątek 7:00 - 15:00