Aktualności

Konkurs Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia

Środa, 06 kwietnia 2022
A
A
A

PARP ogłasza nabór do konkursu Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia

Konkurs Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór w konkursie do działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia "Internacjonalizacja MŚPę. Wnioski będą przyjmowane od 5 maja do 29 czerwca br. Działanie ma na celu sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej. Mogą do niego przystąpić mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające na obszarze województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. W obecnym naborze zwiększono maksymalną kwotę dofinansowania, która wynosi do 900 000,00 zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub do 610 000,00 zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii) na projekt. Zwiększono także kwoty na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na usługi doradcze, usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych czy nabycie środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) lub wartości niematerialnych i prawnych. W katalogu kosztów kwalifikowalnych zwrócono uwagę na aspekt zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy i możliwość uzyskania dofinansowania na koszty z tym związane. Nowością obecnej edycji jest także odstąpienie od badania aspektu przychodowego działalności wnioskodawcy w odniesieniu do sprzedaży ogółem oraz sprzedaży produktów zgłaszanych w projekcie do internacjonalizacji w ramach kryterium dotyczącym kwalifikowalności wnioskodawcy, jak również zmniejszenie liczby kryteriów oceny. Dokumentacja do naboru znajduje się na stronie PARP.

Współpracujemy z

Państwowa Inspecja Pracy
Związek Rzemiosła Polskiego
Ochotnicze Hufce Pracy
Kielce
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Przydatne linki:

“Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu
Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców
w Kazimierzy Wielkiej

ul. Okrężna 9
28-500 Kazimierza Wielka

tel: +48 41 352 13 63
fax:
e-mail: biuro@cechkazimierza.pl

Godziny otwarcia
  • Poniedziałek 7:00 - 15:00
  • Wtorek 7:00 - 15:00
  • Środa 7:00 - 15:00
  • Czwartek 7:00 - 15:00
  • Piątek 7:00 - 15:00