Aktualności

Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do Polskiego Ładu

Poniedziałek, 21 marca 2022
A
A
A

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują przepisy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - obszerny pakiet zmian przepisów podatkowych. Nowe przepisy weszły w życie z 1-miesięcznym vacatio legis, pomimo powszechnego sprzeciwu partnerów społecznych, w tym Związku Rzemiosła Polskiego i postulatów przedłużenia wejścia w życie zmian na 1 stycznia 2023 roku.

Uwagi Związku Rzemiosła Polskiego do Polskiego Ładu

Postulaty:

1. Proponujemy wydłużenie terminu na zmianę formy opodatkowania dla wszystkich przedsiębiorców do końca roku.
2. Mechanizm „podwójnego” obliczania zaliczek – proponujemy wprowadzenie możliwości rezygnacji z poboru niższych zaliczek dla wszystkich podatników.
3. Postulujemy przywrócenie możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej dla wszystkich przedsiębiorców.
4. Wprowadzenie wiążących stawek w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.
5. Obniżka stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
6. Ograniczenie biurokracji - możliwość wyboru „ryczałtowego” opłacania składek zdrowotnych przez przedsiębiorcę w trakcie roku i zwolnienie z obowiązku składania comiesięcznych deklaracji ZUS.
7. Wprowadzenie możliwość odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od dochodu do opodatkowania.
8. Obniżanie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dla osób pełniących funkcję na podstawie powołania.
9. Weryfikacja przepisów dotyczących tzw. ulgi na zabytki („pałacyk+”) – art.
26hb ustawy o PIT.
10. Ujednolicenie zasad ustalania podstawy obliczania składki zdrowotnej oraz rozszerzenie ulgi dla klasy średniej.

źródło: https://zrp.pl/uwagi-zwiazku-rzemiosla-polskiego-do-polskiego-ladu

Współpracujemy z

Państwowa Inspecja Pracy
Związek Rzemiosła Polskiego
Ochotnicze Hufce Pracy
Kielce
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Przydatne linki:

“Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu
Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców
w Kazimierzy Wielkiej

ul. Okrężna 9
28-500 Kazimierza Wielka

tel: +48 41 352 13 63
fax:
e-mail: biuro@cechkazimierza.pl

Godziny otwarcia
  • Poniedziałek 7:00 - 15:00
  • Wtorek 7:00 - 15:00
  • Środa 7:00 - 15:00
  • Czwartek 7:00 - 15:00
  • Piątek 7:00 - 15:00