Aktualności

V Forum Szkół Rzemiosła

Czwartek, 17 marca 2022
A
A
A

W dniach 15-16 marca 2022 r. w Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku  Rzemiosła Polskiego, odbyło się V Forum Szkól Rzemiosła pt. „Doradztwo zawodowe, a rynek pracy”.

V Forum Szkół Rzemiosła

Tegoroczne Forum ma szczególny wymiar, bowiem organizowane jest w ramach współpracy instytucji rynku pracy, jakimi są sieć organizacji Związku Rzemiosła Polskiego oraz sieć jednostek Ochotniczych Hufców Pracy. Jego tematem przewodnim jest doradztwo zawodowe.

Forum Szkól Rzemiosła zainaugurowali Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Pan Jan Gogolewski oraz Komendant Główny OHP Pani Małgorzata Zwiercan. Prezes ZRP zwrócił m.in. uwagę na znaczącą rolę szkół rzemiosła w przygotowaniu uczniów do pracy, a tym samym olbrzymiego wpływu, jaki mają one na kształt i przyszłość całego środowiska rzemieślniczego.

Obszary szeroko pojętej edukacji ustawicznej oraz doradztwa zawodowego pozostają kluczowymi tematami w dyskusji na temat dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, rosnącego zapotrzebowania na nowe zawody, na coraz lepszych specjalistów o wysokich kwalifikacjach w swojej dziedzinie i równocześnie wysokim poziomie umiejętności stosowania nowoczesnych technologii oraz na temat ucznia i pracownika przyszłości.  Doradztwo zawodowe nabiera nowego wymiaru i znaczenia. Staje się niezbędną formą projektowania przyszłości  i optymalizacji wyboru ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej.

W trakcie spotkania omówiono m.in. następujące zagadnienia:

- Zmiany na rynku pracy, zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry, rola i zadania instytucji rynku pracy,

- Doświadczenia i dobre przykłady form doradztwa zawodowego realizowanego przez jednostki OHP,

- Doświadczenia i dobre przykłady organizacji przygotowania zawodowego w rzemiośle; zadania i rola organizacji rzemiosła oraz doradztwo zawodowe,

-  Rola dialogu społecznego z udziałem instytucji rynku pracy - obszary i formy współpracy,

- Rola organizacji rzemiosła we wdrażaniu programów krajowych i regionalnych, w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027,

- Działalność zakładów rzemieślniczych i ich sytuacja w kontekście wdrażanych od 1 stycznia 2022 r. zmian wynikających z Rządowego Programu Rozwoju „Polski Ład”,

- Aktualne działania izb rzemieślniczych i cechów w zakresie przygotowania zawodowego w rzemiośle, w kontekście zmian przepisów.

źródło: https://zrp.pl/v-forum-szkol-rzemiosla

Współpracujemy z

Państwowa Inspecja Pracy
Związek Rzemiosła Polskiego
Ochotnicze Hufce Pracy
Kielce
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Przydatne linki:

“Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu
Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców
w Kazimierzy Wielkiej

ul. Okrężna 9
28-500 Kazimierza Wielka

tel: +48 41 352 13 63
fax:
e-mail: biuro@cechkazimierza.pl

Godziny otwarcia
  • Poniedziałek 7:00 - 15:00
  • Wtorek 7:00 - 15:00
  • Środa 7:00 - 15:00
  • Czwartek 7:00 - 15:00
  • Piątek 7:00 - 15:00