Aktualności

W dialogu z Prezydentem RP o sytuacji na rynku pracy

Piątek, 04 lutego 2022
A
A
A

1 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego z udziałem Prezydenta RP, Andrzeja Dudy. Debata poświęcona była analizie aktualnej sytuacji na rynku pracy w Polsce.

Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Prezes Jan Gogolewski. W trybie zdalnym dołączyli do niego pozostali reprezentanci i eksperci ZRP w Radzie.

W dialogu z Prezydentem RP o sytuacji na rynku pracy

1 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego z udziałem Prezydenta RP, Andrzeja Dudy. Debata poświęcona była analizie aktualnej sytuacji na rynku pracy w Polsce.

Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Prezes Jan Gogolewski. W trybie zdalnym dołączyli do niego pozostali reprezentanci i eksperci ZRP w Radzie.

J. Gogolewski podkreślił, że problematyka rynku pracy nie powinna być omawiana w oderwaniu od sytuacji gospodarczej i geopolitycznej. Rozpoczęliśmy rok 2022 w warunkach nieustającej pandemii oraz w obliczu kryzysu energetycznego i  niepewności skutków rozwiązań wprowadzonych przez Polski Ład jak również trudnej sytuacji politycznej i gospodarczej u wschodnich sąsiadów.

W tych warunkach dyskusja o Przemyśle 4.0 – o postępującej cyfryzacji, automatyzacji, o tym jak dostosować do zmian firmy rzemieślnicze to trudne wyzwanie, jednak ani strona rządowa ani strona społeczna nie powinny rezygnować w obliczu bieżących wyzwań z prac na nowymi instrumentami rynku pracy oraz upowszechnianiem dualnego modelu kształcenia zawodowego.

Prezes ZRP przypomniał, cytując dane PARP, ze Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju potwierdziła, że szczególnie zagrożone w warunkach pandemii pozostają: nauka w miejscu pracy, w tym praktyki zawodowe, kształcenie dualne oraz systemy certyfikacji i zdobywania dyplomów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności uczniów. Potwierdza to doświadczenie organizacji rzemiosła i rzemieślników z ostatnich dwóch lat.

Zacytował również inne dane PARP: 38% respondentów spodziewa się recesji w ciągu najbliższego półrocza, a tylko na skutek wzrostu płacy minimalnej od stycznia 2022 r. 54% firm planuje podniesienie cen swoich produktów lub usług,  a 24% zadeklarowało ograniczenie inwestycji. Zwrócił również uwagę, że z roku na rok widoczne są coraz większe niedobory specjalistów oraz wykwalifikowanych rzemieślników.

Zdaniem Prezesa ZRP, w tych warunkach, gospodarka, rynek pracy i kształcenie zawodowe to tematy, które powinny połączyć wszystkie strony na kolejne miesiące całego roku.

źródło: https://www.prezydent.pl/

Współpracujemy z

Państwowa Inspecja Pracy
Związek Rzemiosła Polskiego
Ochotnicze Hufce Pracy
Kielce
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Przydatne linki:

“Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu
Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021–2030”

Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców
w Kazimierzy Wielkiej

ul. Okrężna 9
28-500 Kazimierza Wielka

tel: +48 41 352 13 63
fax:
e-mail: biuro@cechkazimierza.pl

Godziny otwarcia
  • Poniedziałek 7:00 - 15:00
  • Wtorek 7:00 - 15:00
  • Środa 7:00 - 15:00
  • Czwartek 7:00 - 15:00
  • Piątek 7:00 - 15:00