W skład Zarządu Cechu wchodzą:

 • Starszy Cechu - Tadeusz Piotrowski
 • Podstarszy Cechu - Teresa Ochenduszka
 • Podstarszy Cechu - Krzysztof Mucha
 • Sekretarz - Teresa Bączek
 • Skarbnik - Marek Swat
 • Członek Zarządu - Wiesław Brzeźnicki
 • Członek Zarządu - Marek Cela
 • Członek Zarządu - Zdzisław Chałuda
 • Członek Zarządu - Wiesław Dzikowski
 • Członek Zarządu - Robert Kwiecien
 • Członek Zarządu - Zbigniew Lech
 • Członek Zarządu - Dariusz Maj
 • Członek Zarządu - Janusz Olszycki 


Organami Cechu są:

 • Walne Zgromadzenie
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna
 • Sąd Cechowy